دستگاه کارت خوان رومیزی RFID MF-RWD1


دستگاه کارتخوان رومیزی MF-RWD1 ساخت شرکت مانا رایانه میباشد . با استفاده از این دستگاه میتوان جهت صدور و استفاده کارت های 125KHz و مایفر MIFARE بهره برد .


موارد استفاده: سیستمهای کنترل دسترسی و نرم افزارهای کاربردی, قابل اتصال به کامپیوتر و قابل استفاده به عنوان دستگاه صدور و شارژ کارت. در مواردی که میکرو کنترولر و یا کامپیوتر به عنوان استفاده کننده از دستگاه می باشند این نوع دستگاه پیشنهاد می شود و جهت قرار گرفتن بر روی میز مناسب می باشد .

تکنولوژی دستگاه کارتخوان رومیزی :

بستر : کارتهای بدون تماس (Contact less) مایفر و 125KHz

ارتباط : RS232 و USB