نرم افزار جامع حسابداری مانا:


سیستم جامع حسابداری مانا شامل زیر سیستم های ذیل میباشد:

  • حسابداری مالی
  • انبار و حسابداری انبار
  • اموال و استهلاک
  • حقوق و دستمزد
  • بهای تمام شده
  • بودجه و گزارشات
  • تدارکات
  • فروش

تکنولوژی تولید سیستم جامع حسابداری مانا :

بستر : نرم افزار تحت ویندوز بصورت کلاینت - سرور

زبان برنامه نویسی : C#.NET 2008 و Asp.NET WebService

بانک اطلاعاتی : Microsoft SQL Server 2005